Jour/Störning/Bevakning

Akut

Företaget Q Security (fd Bevasec) har hand om jouren. De har telefonjour dygnet runt och nås på telefon 010-5167500.

Ni ringer dem vid akuta problem som t ex vattenläckage, värmeproblem och parkering.
Eller vid störning, t ex om det är otillbörligt högt ljud vid en fest.
OBS! Vid en störningsanmälan är det bevakningsföretaget som avgör vem som blir betalningsskyldig för utryckning.

Vid ej akuta fel kan ni sända en felanmälan till oss (se nedan).

Ej Akut

Skicka in en felanmälan. Till felanmälan