Hyresgästinformation

Säkerhet
I samtliga lägenheter skall det finnas brandvarnare som bekostas av fastighetsvärden. Hyresgästen är skyldig att ha batterier i den och byta vid behov.

Hyresgästen är skyldig att ha en hemförsäkring.

Trapphus samt  vind- och källarutrymmen skall vara tomma för brandsäkerheten.
Sätt ett hänglås på era förråd även om ni inte förvarar något där, så inte andra slänger in saker i era förråd som står öppna.

Hyresinbetalning
När hyran betalas in är det viktigt att som avsändare, skriva sitt namn och adress samt månad. Detta för att det inte ska bli några tveksamheter över vad inbetalningen avser och kommer från.

Digitala tjänster
Fiber med Tele2 finns i samtliga fastigheter.

Sopor
Fastighetsvärden står endast för sopkärl avsedda för hushållsavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl). Annat avfall som kartong, glas, plåt, elektronik mm lämnar ni på närmaste miljöstation.

Tvätt
Tvättider bokas på ett tvättschema, som finns i tvättstugan. Endast en tid i taget får bokas. Det är inte tillåtet att boka upp flera tider i förväg.
Efter ni har tvättat städar ni efter er. Städmaterial finns i tvättstugan.

Parkering
På vissa adresser finns det möjlighet att hyra bilparkering och få ett parkeringstillstånd, för att undvika böter. I vissa fastigheter ingår parkering i hyran.

Skötsel, städning
För att gräsklippningen ska fungera är det viktigt att ha ordning på leksaker, möbler osv för att den som klipper ska kunna utföra jobbet.

Trappstädning
Trappstädning utförs varannan vecka av fastighetsvärden.

Jour/Störning/Bevakning/Låsöppning/Parkeringsbevakning
Denna information finns under separat sida: Jour/Störning/Bevakning

Trivsel, allmänt
För allas trevnad och trivsel ska trapphus samt  vinds- och källarutrymmen vara tomma. Och givetvis för brandsäkerhetens skull. Gemensamma ytor som gräsmattor, parkeringar, gångar etc ska hållas i ordning, dvs att ha ordning på leksaker, möbler och andra personliga ägodelar.

För alla hyresgästers trivsel ser vi gärna att ni respekterar era grannar och inte röker i trapphus
eller på balkonger och inte inne i lägenheten eller i anslutning till den. Detta är inget förbud, men om det åsamkas skador till följd av rökning, kommer ni som hyresgäst debiteras för sanering av lägenhet samt andra skadade utrymmen.

Uppsägning
Vid uppsägning av hyresavtalet gäller tre månaders uppsägningstid. Skriv under uppsägningen på avtalets sista sida under Avflyttning, ange slutdatumet och signera med ort, datum och namnteckning. Denna sidan skickas till Optimisten AB/Mikael Sjöberg Fastigheter AB, Andra industrigatan 3, 681 30 Kristinehamn eller läggs i postlådan på Andra industrigatan 3.
Meddela gärna via telefon/sms (070-8552255) eller e-post (admin@optimistenab.se).